HUSA 2021

Zveme Vás všechny na minisraz klubu MX-5 Husa 2021.

místo: hotel Rytířsko, Rytířsko 156 Jamné, http://www.hotelrytirsko.cz/
termín: 6.-7. listopadu 2021
začátek srazu: 14.oo hodin
pořadatel: David Šíla
uzávěrka přihlášek: 3.10.2021
záloha: 250,- Kč splatná do 3.10.2021

Další podrobnosti srazu, program a pod. jsou v příloze pdf, ostatní bude upřesněno.

David Šíla