Oznámení nového klubového výboru

Vážení kamarádi, přátelé a příznivci značky MX-5,

na začátku prosince proběhlo v Kutné Hoře v přátelské atmosféře předvánoční rozloučení se sezónou 2015. Kutnou Horu jsme navštívili již podruhé a mám pocit, že se tady usídlíme na hodně dlouho, neboť úroveň ubytování i stolování je na velmi slušné úrovni, letos nás přijelo 40. Jak jistě víte, proběhly také volby do výboru klubu a to pomocí mailové komunikace. Dovolte mi, abych Vás informoval o výsledku voleb, do výboru klubu byli zvoleni :

David Šíla ....................... (31 hlasů)
Jitka Nováková ................ (27 hlasů)
Václav Brožík .................. (24 hlasů)
Michal Klempa ................ (23 hlasů)
Václav Červenka .............. (21 hlasů)

Celkem volilo 32 hlasujících, další 2 se zdrželi hlasování, 1 volil pomocí telefonu, v letošních volbách kandidovalo 8 kandidátů a nikdo nevolil sám sebe. Odstupujícím členům výboru Petrovi Havlíkovi st. a Robertovi Kačírkovi děkujeme, že se v předchozím období byli ochotni ve vedení klubu angažovat. Vystřídali je Jitka Nováková a Michal Klempa. Přítomná část výboru klubu za prezidenta zvolila Davida Šílu. Vše proběhlo transparentně a „hlasovací maily“ byly na setkání k nahlédnutí. Většina hlasujících se shodla na tom, že následující funkční období bude tříleté a nový výbor bude volen na podzim roku 2018. Finanční náměstek (pokladník) bude opět Václav Červenka. Všichni přijali návrh, který Michal Klempa podal ještě před volbami, že každý zvolený kandidát uspořádá samostatně minimálně jeden sraz…. To ale neznamená, že ti ostatní srazy pořádat nemusí.
Obsahem bylo setkání zhodnocení uplynulé sezóny, promítání fotek, filmů, pokec, jídlo, pití ….. Díky Milanovi Královi jsme také mohli na vlastní kůži poznat, jaké je svezení v nové Mazdě MX-5 ND a bílá barva jí opravdu sluší. To je stručná informace pro ty, kteří se předvánočního setkání nemohli zúčastnit.

Klubové příspěvky na rok 2016 budou ve stejné výši jako v roce 2015, tj. 250,- Kč. Příspěvky zaplaťte do 31.1.2016 na účet Václava Červenky : 110033946/0300
variabilní symbol – číslo vašeho mobilního telefonu, zpráva pro příjemce – MX-5 2016 + příjmení a jméno.

Také jsme si v kostce řekli, kam pojedeme příští rok. Seznam předpokládaných srazů zveřejníme co nejdříve. Přesné termíny budou stanoveny do konce ledna 2016, protože je třeba skloubit naše termíny s termíny závodů „MX-5 Cupu“. Ať je příští sezóna opět o něco lepší a zajímavější než ta letošní.

Naše stránky nadále bude opět spravovat Martin Třešňák, s mou pomocí při publikování článků a pozvánek. O případných změnách Vás budeme informovat.

Na závěr je milou povinností poděkovat odstupujícímu vedení, nezvoleným kandidátům, novému vedení, Martinovi za správu našeho webu a hlavně všem, kteří si našli čas a zúčastnili se voleb. Také si dovolím poděkovat za všechny zvolené, za hlasy, které jste nám dali…..

Dále přeji krásné a klidné vánoce všem členům a příznivcům našeho klubu.

Za výbor Klubu MX-5 David Šíla.

PDF verze obsahuje i několik fotografií

Komentáře

Milý pane prezidente, napsal jste to velmi hezky. Děkujeme Vám.

Přejeme všem mazďačkám a mazďákům nádherné vánoce a do nového roku hlavně zdraví, pěkných srazů a mnoho šťastných km ať už pojedete čímkoliv.

Krásné dny přejí Zdeňka a Michal

Obrázek uživatele David Šíla

za malou bezvýznamnou pochvalu ....

David