HUSA 2020

AKCE ZRUŠENA
Zveme Vás všechny na minisraz klubu MX-5 Husa 2020.

místo: hotel Rytířsko, Rytířsko 156 Jamné, http://www.hotelrytirsko.cz/
termín: 7.-8. listopadu 2020
začátek srazu: 14.oo hodin
pořadatel: David Šíla
uzávěrka přihlášek: 5.10.2020
záloha: 300,- Kč splatná do 5.10.2020

Další podrobnosti srazu, program a pod. jsou v příloze pdf, ostatní bude upřesněno.

David Šíla