HUSA 2022

Zveme Vás všechny na minisraz klubu MX-5 Husa 2022.

místo: hotel Rytířsko, Rytířsko 156 Jamné, http://www.hotelrytirsko.cz/
termín: 5-6. listopadu 2022
začátek srazu: 14.oo hodin
pořadatel: David Šíla
uzávěrka přihlášek: 16.10.2022
záloha: 250,- Kč splatná do 16.10.2022

Další podrobnosti srazu, ostatní bude upřesněno.

David Šíla